Rada pre deti a mládež rokovala aj o zvýšení efektivity vzdelávacích poukazov

26.10.2009

     Zvýšenie efektivity systému vzdelávacích poukazov i rozvoj informačných služieb pre mládež boli dnes témou zasadnutia rady pre deti a mládež, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     Členovia tohto poradného orgánu ministra diskutovali o  návrhu koncepcie efektívnejšieho využívania vzdelávacích poukazov v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže, ktorý okrem iného odporúča zlepšiť informovanosť o vzdelávacích poukazoch zapojením samospráv, mimovládnych organizácií i rodičov žiakov.
     Témami rokovania bol aj návrh koncepcie rozvoja informačných a poradenských činností pre mládež a metodika k predkladaniu žiadostí o akreditáciu vzdelávaciemu zariadeniu v oblasti práce s mládežou.

Fotogaléria

Bratislava 26. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku