Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

     Rada je poradný, iniciatívny a odborný orgán ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu. Za jej podpredsedu bol vymenovaný Ján Krišanda, predseda Slovenského zväzu judo.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku