Rada ministra školstva SR pre šport sa zaoberala aj revitalizáciou Športového areálu na Štrbskom plese

  • Dátum: 25.05.2010

     Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes v Bratislave uskutočnilo 9. zasadnutie Rady ministra školstva pre šport. Témami rokovania boli predovšetkým návrh projektu revitalizácie Športového areálu na Štrbskom Plese a Hodnotiaca správa o činnosti centier olympijskej prípravy.
     Modernizácia bežeckého a skokanského areálu na Štrbskom Plese ráta okrem iného s obnovením a rozšírením súčasných bežeckých tratí i rekonštrukciou skokanských mostíkov tak, aby sa tu mohli konať súťaže v klasickom lyžovaní na európskej a svetovej úrovni, vrátane majstrovstiev sveta.
     Členovia rady si taktiež vypočuli informáciu o stave prípravy národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pracujúcich so žiakmi so športovým nadaním a prerokovali návrh programu športových súťaží pre materské, základné a stredné školy.

Fotogaléria

Bratislava 25. máj 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku