Rada ministra pre šport rokovala aj o obnove areálu na Štrbskom plese

  • Dátum: 25.03.2010

     Rekonštrukcia športového areálu na Štrbskom plese a jeho ďalší rozvoj bol jednou z tém 8. zasadnutia Rady ministra školstva SR pre šport, ktoré sa uskutočnilo dnes na pôde Ministerstva školstva SR. Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj po skončení informoval o jeho obsahu prítomných novinárov na krátkom brífingu.
     Súčasný stav areálu na Štrbskom plese a prvé plány na jeho obnovu priblížil prítomným starosta obce Štrba Michal Sýkora. Z následnej diskusie vyplynula potreba vypracovať odbornú štúdiu, ktorá by zhodnotila možnosti rekonštrukcie, ďalšieho rozvoja a využitia tohto jedinečného areálu v dlhšom časovom horizonte.
     Okrem toho bol členom rady predstavený aktuálny stav pripravovaného národného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi so športovým nadaním. Projekt zameraný na učiteľov telesnej výchovy zo základných a stredných škôl by im mal pomôcť pri vyhľadávaní športových talentov medzi žiakmi a v následnej práci s nimi na rozvíjaní ich talentu.
     Rada pre šport sa taktiež venovala zhodnoteniu účasti našich reprezentantov na zimných olympijských a paralympijských hrách vo Vancouveri a činnosti centier olympijskej prípravy.

Fotogaléria

Bratislava 25. marec 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku