Rada ministra pre šport má nových členov

  • Foto: TASR
  • Dátum: 16.02.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po takmer dvoch rokoch obnovilo činnosť Rady ministra pre šport.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár

V tomto poradnom orgáne doteraz pracovalo 32 osobností najmä z národných športových zväzov. Rada ministra pre šport sa však v minulosti zvolávala len sporadicky. Utorkové úvodné zasadnutie sa konalo online a zúčastnilo sa ho  všetkých 13 novovymenovaných členov. Nová rada je zložená zo zástupcov rezortov, do ktorých šport svojou podstatou zasahuje.

Po novom bude Rada ministra pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života. Práve preto sú v nej zastúpení odborníci z oblasti športových médií, zdravotnej poisťovne, rezortov financií a dopravy, cestovného ruchu, makroekonomiky, štatistiky, analytiky, športovej infraštruktúry, ako aj osobnosti, ktoré sa budú vedieť vyjadrovať z pohľadu záujmových skupín športu: samospráva, veľké športy, športy s menším mediálnym pokrytím a športovci so zdravotným znevýhodnením.

Rezort školstva plánuje na zasadnutiach rady riešiť témy ako vízia slovenského športu, športová reprezentácia, športová infraštruktúra, top športovci, športové podujatia s mimoriadnym celospoločenským významom, strediská športovej reprezentácie, financovanie športu, voľnočasové poukazy, mediálna podpora športu, školské športové aktivity, legislatíva v športe, a pod.

Rada sa bude schádzať 4-krát do roka, nasledujúce stretnutie sa uskutoční ihneď ako to situácia s pandémiou Covid-19 dovolí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku