Rada ministra pre šport má nové zloženie

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 12.11.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plánuje obnoviť činnosť Rady ministra s jej upraveným poslaním. Po novom budú jej členovia pomáhať pri riešení ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života.

štátny tajomník pre šport Ivan Husár

Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling vymenoval nových členov Rady ministra pre šport.

Stali sa nimi: Karol Kučera, Václav Mika, Richard Strapko, Luboš Jančík, Lucia Mesárošová, Richard Kollár, Branislav Tréger, Eva Gažová, Ján Kováčik, Monika Chochliková, Ivan Mikloš, Anton Siekel a Luboš Sarnovský.

Doteraz pracovalo v tomto poradnom orgáne 32 osobností, a to najmä z národných športových zväzov. Rada sa však zvolávala len sporadicky a v roku 2019 sa nezišla ani raz. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plánuje obnoviť činnosť rady s jej upraveným poslaním. Po novom bude Rada ministra pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života. Preto sú v nej zastúpení odborníci z oblasti športových médií, zdravotnej poisťovne, rezortov financií a dopravy, cestovného ruchu, makroekonomiky, štatistiky, analytiky, športovej infraštruktúry, ako aj osobnosti, ktoré sa budú vedieť vyjadrovať z pohľadu záujmových skupín športu: samospráva, veľké športy, športy s menším mediálnym pokrytím a športovci so zdravotným znevýhodnením.

Rezort školstva plánuje na zasadnutiach rady riešiť témy ako vízia slovenského športu, športová reprezentácia, športová infraštruktúra, top športovci, športové podujatia s mimoriadnym celospoločenským významom, strediská športovej reprezentácie, financovanie športu, voľnočasové poukazy, mediálna podpora športu, školské športové aktivity, legislatíva v športe, a pod.

"Členov Rady ministra bude na rozdiel od minulosti iba 13. Očakávame od nich, že poskytnú spätnú väzbu na riešenia pripravované ministerstvom, ale aj iniciatívne návrhy v oblasti športu",  informoval Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. 

Rada sa bude schádzať 4-krát do roka a po prvý raz sa stretne vo februári.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku