Rada Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zvolila jeho riaditeľa

02.02.2010

     Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy už má svojho riaditeľa. Stal sa ním  viceprezident Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky Július Hron, ktorého dnes zvolili  na svojom prvom zasadnutí členovia rady fondu pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     Okrem toho zvolili aj podpredsedu rady fondu, ktorým sa stal zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Maxon, a päťčlennú dozornú radu fondu. Zároveň schválili i štatút a rokovací poriadok fondu. Následne bude fond oficiálne zaregistrovaný a začne sa s prípravou koncepcie jeho fungovania, ktorou sa bude zaoberať rada fondu na svojom marcovom zasadnutí.
     Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy bol zriadený ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Zdrojmi fondu budú predovšetkým dary a príspevky od tuzemských i zahraničných fyzických a právnických osôb, ako aj dobrovoľné príspevky od zamestnávateľov a stavovských organizácií. 
     Žiadateľmi o finančné prostriedky fondu môžu byť stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe a zdravotnícke zariadenie.
Fotogaléria

Bratislava 2. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku