Rada Európy

Dohovor proti dopingu (pre SR nadobudol platnosť v r. 1993)
Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch (pre SR nadobudol platnosť v r. 1993)
Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží (SR podpísala dohovor v r. 2018, dohovor pre SR ešte nenadobudol platnosť)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku