Rada EÚ v Bruseli diskutovala o dvojitej kariére športovcov

Celoživotná pohybová aktivita, európsky model športu aj dvojitá kariéra športovcov boli na programe zasadnutia Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, v časti šport, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2021 v Bruseli. Slovensko na podujatí reprezentoval štátny tajomník pre šport Ivan Husár. Rada Európskej únie na zasadnutí pod vedením slovinského predsedníctva prijala uznesenie o kľúčových prvkoch európskeho modelu športu, závery o celoživotnej pohybovej aktivite a tiež diskutovala o potrebe dvojitej kariéry športovcov.

Rada EÚ v Bruseli diskutovala o dvojitej kariére športovcov

Dôležitou otázkou rokovania bolo, ako zabezpečiť, aby športovci mohli kombinovať svoju športovú kariéru so vzdelaním alebo prácou tak, aby sa zabezpečil ich rozvoj a pomoc pri prekonávaní finančných neistôt. Predĺžená športová kariéra až do dospelosti si vyžaduje pozornosť dvojitej kariéry zamestnancov-športovcov a zamestnancov-trénerov, od ktorých sa očakáva, že po skončení športovej kariéry vstúpia na trh práce.

„Hlavným cieľom je pomôcť mladému talentovanému športovcovi úspešne sa venovať športovej kariére a získať vzdelanie, zvyšovať si zručnosti napríklad vo finančnej gramotnosti, ktoré mu po skončení športovej kariéry umožnia uplatniť sa na trhu práce,“ vysvetlil Ivan Husár, štátny tajomník pre šport.

Ministri a zástupcovia členských krajín na zasadnutí prijali uznesenie o kľúčových prvkoch európskeho modelu športu, ktorý je založený aj na hodnotách, ako je solidarita medzi rôznymi úrovňami športu, najmä medzi profesionálnym športom a športom pre všetkých, spravodlivosť, integrita, otvorenosť, rodová rovnosť a kvalitné riadenie športových organizácií.

Rada prijala závery o celoživotnej pohybovej aktivite, ktorá podčiarkuje tento koncept v súvislosti s monitorovaním úrovne fyzickej zdatnosti jednotlivcov v priebehu ich života. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť zvýšenie pohybovej aktivity Európanov, a tak prispieť k ich zdraviu, redukcii záťaže na zdravotníctvo a nákladov súvisiacich so zdravím.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky