Rada EÚ rokovala aj o jazykovom vzdelávaní

21.11.2008

     Na zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru dnes v Bruseli ministri rokovali o Európskej stratégii pre viacjazyčnosť. Rada vyzvala členské štáty, aby posilnili viacjazyčnosť a celoživotné vzdelávanie v oblasti jazykov.
    
Dôležitosť celoživotného vzdelávania potvrdzuje aj prijaté uznesenie o lepšom začlenení celoživotného poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania. Minister Mikolaj v diskusii uviedol, že Slovenská republika od roku 2007 realizuje vládou schválenú Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva. Ciele slovenskej koncepcie úzko korešpondujú s prijatým uznesením Rady.
     Ministri schválili aj závery Rady o zlepšovaní spôsobilostí pre 21. storočie.  Európska spolupráca v školstve sa má podľa nich zamerať na získavanie kľúčových spôsobilostí obyvateľov (čítať, písať, počítať), ale aj na podporenie učiteľského povolania.

Brusel 21. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku