Navigácia

Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

     Quark, jediný slovenský časopis, ktorý sa venuje popularizácii vedy a techniky na Slovensku, oslavoval sviežich 20 rokov spolu so svojimi tvorcami – vedcami a technikmi a tiež s čitateľmi. Veľký záujem o účasť na oslavách prejavili najmä stredoškoláci. Využili tak možnosť stretnúť a porozprávať sa s vedcami z rôznych vedných odborov a chytiť si do ruky hmyz zaliaty jantárom alebo napríklad meteorit.
     
Oslavy prebiehali na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Okrem množstva zaujímavých exponátov, ktoré si pozvaní vedci priniesli, bol predstavený aj projekt prvej slovenskej vesmírnej družice Sk Cube, ako aj FabLab, tvorivá dielňa, ktorá ponúka verejnosti možnosť pracovať s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.
     Pozvaní hostia, predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, rektor STU prof. Robert Redhammer, ale aj generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa zdôraznili nezastupiteľné miesto Quarku v prostredí slovenských periodík: „...žiadny iný celoslovenský časopis s podobným zameraním dnes neexistuje. Pokusy konkurentov vydávať takýto časopis na Slovensku v posledných rokoch neboli úspešné. O tom, že práve takýto časopis má svoje nezastupiteľné miesto pri výchove našej mladej generácie niet pochýb,“ uviedol vo svojom príhovore J. Turňa.
     Časopis v oslavách pokračuje. Jeho redaktorov a prispievateľov budete môcť stretnúť na akciách, ktoré usporadúva Centrum vedecko-technických informácií SR, napríklad Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky a ďalších.

     Časopis Quark vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky