Navigácia

QUARK čítajú Slováci už 20 rokov

     Okrúhle narodeniny oslávi popularizačný magazín spolu s vedcami, pravidelnými prispievateľmi a pozvaní sú aj čitatelia. Počas svojej existencie sa časpois  etabloval ako jediné slovenské popularizačné periodikum, ktoré sa orientuje na vedu, výskum, techniku a nové technológie.
     Mesačník Quark vychádza od roku 1995. Je pokračovateľom známeho populárno-náučného časopisu Elektrón. Venuje sa popularizácii vedy a techniky prístupnou formou, zrozumiteľnou i pre laickú verejnosť. Obľubuje ho najmä staršia mládež, študenti, pedagógovia a všetci tí, ktorí pociťujú potrebu neustále sa učiť niečo nové.
     Autormi článkov sú pracovníci Slovenskej akadémie vied, vysokoškolskí pedagógovia, výskumníci, odborníci z mnohých oblastí praxe. Píšu zaujímavé články z oblasti astronómie, biológie, fyziky, chémie, informačných technológií, strojárstva či ďalších vedných odborov.
     Oslava dvadsiateho výročia založenia magazínu QUARK sa bude konať 23. septembra 2015 od 9.00 do 11.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Redaktori Quarku prinesú prvé vydanie časopisu, vedci z rôznych vedných odborov sa stretnú so širokou verejnosťou, a najmä so žiakmi stredných škôl, ktorým budú rozprávať o zaujímavostiach, zážitkoch alebo vtipných príhodách zo svojej výskumnej i vedeckej práce. Zároveň im prezradia, aká vie byť veda či technika pútavá a prečo je dobré ju  ísť študovať.  
     Súčasťou osláv bude tiež odovzdávanie pamätných listov dlhoročným prispievateľom a spolupracovníkom časopisu. Zoznam pozvaných hostí nájdete na www.quark.sk.
     Časopis Quark vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky