Publikovanie súkromných dokladov a tlačív na portáli Slovenského centra cvičných firiem

Popis služby: Služba vychádza z legislatívy na základe Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a Zákona č. 530/2003 Zb. o obchodnom registri. Služba je poskytovaná formou elektronického formulára. Služba umožňuje zverejňovať súkromné doklady a tlačivá vyplývajúce z registrácie na portáli Slovenského centra cvičných firiem (Výpis z obchodného registra, Živnostenský list, Zmluva o podnikateľskom účte, Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla a ďalšie). Služby sú prístupné až po prihlásení do informačného systému Cvičné firmy.

Komu je služba určená: Služba je určená pre žiakov škôl  (primárne stredných škôl a obchodných akadémií).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na cvičné (simulácia publikovania súkromných dokladov a tlačív).

Spôsob použitia služby: Služba sa používa on-line elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia (úspešnosť je podmienená schválením registrácie administrátorom služby) alebo prihlásenie používateľa služby pomocou cvičného IČO a hesla, ktoré prideľuje IS SCCF pri registrácií. Prihlasovanie sa do informačnom systému pomocou IČO a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://www.sccf.sk/zr/doklady

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku