Prvý ročník Letnej školy inovátorov

  • Dátum: 20.04.2015
     Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí? Tak si koncom júna urob voľno v kalendári! Staň sa členom tímu v Letnej škole inovátorov!
     Letná škola inovátorovsa bude konať od 29. júna do 3. júla 2015Centre vedecko-technických informácií SR. Je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startupistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Prebiehať bude vo forme workshopov a tímovej práce. Každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy prezentovať mentorom a odborníkom z oblasti podpory podnikania.
     Letná škola inovátorov je určená študentom VŠ, doktorandom, pracovníkom v oblasti vedy a výskumu, začínajúcim podnikateľom alebo záujemcom o podnikanie. Prihlásiť sa môže jednotlivec alebo hotový 4-členný tím.
     Podmienkou účasti v Letnej škole inovátorov je vyplnenie prihlášky a pozitívne hodnotenie návrhov projektov/nápadov uvedených v prihláške odbornou porotou. V prípade, že počet záujemcov prevýši kapacity letnej školy, porota vytvorí na základe bodového hodnotenia rebríček úspešných uchádzačov.
     Deadline na prihlásenie je do 31. mája 2015. Program a registráciu nájdeš na webovej stránke www.npc.cvtisr.skv sekcii Aktuality. Účasť je bezplatná!
     Letná škola Inovátorov je podporená a spolufinancovaná z projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku