Navigácia
Skočiť na obsah

Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 - 2024

Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 - 2024 je vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732 z 08. decembra 2021 k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030.

Hlavnou úlohou predkladaného dokumentu je rozpracovať a konkretizovať strategické ciele schválené v Stratégii inkluzívneho prístupu na obdobie rokov 2022 - 2024 a reagovať tak na požiadavku realizácie inklúzie v slovenskom školstve, čiže vzdelávať všetky deti, žiakov a študentov bez rozdielu.

Je dôležité vnímať, že prechod škôl na inkluzívne vzdelávanie je procesom postupným, a preto opatrenia realizovateľné na roky 2022 - 2024, ktoré vychádzajú zo strategických cieľov, boli navrhnuté tak, aby ich implementácia mala čo najefektívnejší dopad v rámci rozvoja inklúzie na školách.

Prvý akčný plán k Stratégii inkluzívneho prístupu v rámci dosiahnutia optimálneho stavu v oblasti inklúzie napĺňa strategické ciele v nasledujúcich oblastiach:

  1. Inkluzívne vzdelávanie a podporné opatrenia,
  2. Poradenský systém v školstve,
  3. Desegregácia vo výchove a vzdelávaní,
  4. Debarierizácia školského prostredia,
  5. Príprava a vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  6. Destigmatizácia.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky