Navigácia

Prví absolventi duálneho odborného vzdelávania v IKT aj s nemeckým certifikátom

     V Košiciach sa 28. júna 2016 uskutočnila slávnostná promócia prvých úspešných absolventov pilotného projektu duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií. Študenti Strednej priemyselnej školy v Košiciach sa ako prví tri roky vzdelávali podľa úspešného nemeckého modelu a získali rovnocenný certifikát s odborom Fachinformatiker (špecialista pre počítačové systémy).
     Trojročné vyššie odborné štúdium s prvkami duálneho vzdelávania otvorila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci s T-Systems Slovakia a Košickým samosprávnym krajom ako zriaďovateľom školy v septembri 2013. „Duálne štúdium, ktoré spolu s partnermi realizujeme, zjednodušene znamená, že v prvom ročníku sú žiaci 3 dni v škole a 2 dni vo firme, v druhom je to opačne, teda 2 dni v škole a 3 dni vo firme. V prvom polroku 3. ročníka majú žiaci vyučovanie v škole len jeden deň v týždni, ostatné dni sú na praktickom vyučovaní vo firme. Celý druhý polrok tretieho ročníka majú žiaci prax vo firme, priebežne pracujú na svojej záverečnej práci,“ vysvetlil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.
     Počas štúdia môžu žiaci získať od spoločnosti T-Systems Slovakia prospechové štipendium, vykonávajú produktívnu prácu pre firmu a postupne získavajú aj ďalšie benefity. Tým najväčším je možnosť pokračovať v pracovnom pomere pre tých študentov, ktorí toto štúdium úspešne ukončia a splnia firmou požadované kritériá počas celého štúdia.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky