Prvé zasadnutie Rady Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

01.02.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 2. februára 2010 zúčastní prvého zasadnutia Rady Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.  

     Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy sa zriaďuje ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Predsedom Rady fondu je zo zákona minister školstva. Členmi Rady Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy sú členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.

     Cieľom zasadnutia je voľba riaditeľa, členov dozornej rady a schválenie štatútu Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a zároveň voľba podpredsedu a schválenia rokovacieho poriadku Rady Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

 

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková ul. 2, Bratislava, 2. februára 2010, 11.00 hod

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku