Prvé programy vzdelávania pre pedagógov už majú akreditáciu

04.02.2010

     Ministerstvo školstva SR dnes vydalo prvých päť akreditácií programov kontinuálneho vzdelávania. Ich poskytovateľom je Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Bratislave.
    
Ide o funkčné vzdelávanie pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov s názvom Riadenie školy a školského zariadenia, druhým je funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov Inovácie v riadení školy a školského zariadenia. Za tieto druhy kontinuálneho vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
     Ďalším akreditovaným je program Finančná gramotnosť - aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl a jazykových škôl. Za tento program je možné získať 14 kreditov. Za aktualizačné vzdelávanie pre všetkých učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy a odborných zamestnancov Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania bude priznaných 10 kreditov. Ďalším akreditovaným aktualizačným vzdelávaním pre učiteľov základných a stredných škôl, vychovávateľov, pedagogických asistentov, majstrov odbornej výchovy a učiteľov kontinuálneho vzdelávania je Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania. Zaň môže absolvent dostať 10 kreditov.
     Doba platností uvedených akreditácií je od 5. februára 2010 do  4. februára 2016. Bližšie informácie o samotných programoch nájdu záujemcovia od zajtra na webstránkach poskytovateľa.
     Proces akreditácie ďalších programov kontinuálneho vzdelávania pokračuje a zoznam poskytovateľov a programov bude v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 písm. g) zákona č. 317/2009 Z. z. Ministerstvo školstva SR priebežne zverejňovať na svojich internetových stránkach.

Bratislava 4. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku