Prvé kroky k vybudovaniu Protónového terapeutického centra na Slovensku

31.03.2017
      Cieľom pripravovanej spolupráce je vytvoriť spoločné pracovisko výskumu a vývoja v oblasti protónovej terapie na Slovensku. Ide tak o výnimočnú príležitosť, ako využiť už existujúcu a momentálne disponibilnú infraštruktúru s jej následnou potenciálnou prípravou za účelom  najmodernejšej a najmä šetrnej liečby onkologických ochorení, ktorá v súčasnosti u nás nie je k dispozícii.
     Na základe dohodnutej spolupráce sa postupne vybuduje na Slovensku Protónové terapeutické centrum s využitím existujúcej infraštruktúry a technológie protónového urýchľovača. Prvú výskumno-vývojovú etapu má zastrešiť rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako jeho priamo riadenej organizácie. CVTI SR na základe poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes podpísalo zmluvu o spolupráci s ruskou spoločnosťou ZAO PROTOM. 
     V prvom kroku spolupráce sa vytvorí spoločné výskumno-vývojové pracovisko v oblasti protónovej terapie. Pracovisko bude umiestnené v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde bola už v minulosti postavená špeciálna budova za účelom prevádzky technológie protónového urýchľovača a rovnako je v týchto priestoroch k dispozícii aj samotný protónový urýchľovač.
     Táto budova je momentálne vo vlastníctve CVTI SR. Jeho  úlohou bude v tomto prípade zabezpečiť výskumno-vývojový, odborný, technický a administratívny personál na realizáciu výskumno-vývojových aktivít pracoviska. Vytvorí sa priestor pre úzku spoluprácu aj s ďalšími partnermi a expertmi z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Slovenskej akadémie vied či z rezortu Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších relevantných vedecko-výskumných inštitúcií.
     ZAO PROTOM poskytne protónový urýchľovač bezodplatne, na účely spoločného výskumno-vývojového pracoviska, vrátane zabezpečenia jeho modernizácie zodpovedajúcej aktuálne dostupným technologickým parametrom. Zaškoliť má tiež pracovníkov na obsluhu a prevádzku zariadenia.
     Hlavným zámerom zriadeného spoločného pracoviska bude sprevádzkovať upgradovanú technológiu protónového urýchľovača pre účely výskumu a vývoja a zabezpečiť  fyzikálnu certifikáciu zariadenia na území SR, respektíve EÚ. Ide o predpoklad pre následný vývoj a implementáciu medicínskej časti, a tiež umožnenie nadväzujúcej etapy, na využitie aj v terapeutickej praxi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku