Navigácia
Skočiť na obsah

Proti extrémizmu a radikalizácii

     Školy a učitelia zastávajú nezastupiteľné miesto v prevencii proti extrémizmu. Extrémistické skupiny verbujú svojich sympatizantov najčastejšie vo veku, keď sú žiakmi základnej a najmä strednej školy. O tom, ako tomuto nebezpečenstvu predchádzať, dnes v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave diskutovalo päťdesiat učiteľov.
     Témou odborného seminára bolo predchádzanie radikalizácii a extrémizmu. Učiteľov bratislavského kraja s danou  problematikou v prvej časti seminára oboznámili zástupcovia Prezídia Policajného zboru z odboru extrémizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície.
     V druhej časti seminára vystúpili učitelia Iveta Čorňáková (Gymnázium Pezinok), Ján Makovník (ZŠ Komárno), Ivana Kalná (ZŠ Jakubov) so svojimi praktickými poznatkami. Podelili sa so svojimi skúsenosťami a kolegom odporučili, ako sa dajú témy multikultúrnej výchovy zasadiť do vyučovacieho procesu od najmladších žiakov až po strednú školu.
     Veľmi zaujímavé bolo porovnanie sviatkov či jedál v rozličných krajinách. Účastníkov konferencie zaujalo aj využitie internetovej online hry, ktorá predstavovala život a negatívne skúsenosti utečenca. Žiaci sa tak mohli vžiť do situácie iného človeka bez konfliktnej debaty o postojoch.
     Podľa Jána Makovníka má každý žiak svoj názor. „Podstata multikultúrnej výchovy má byť v tom, že sa snažíme rozvíjať kritické myslenie u žiakov,“ hovoril učiteľ anglického jazyka.
     Seminára sa zúčastnili učitelia základných a stredných škôl okrem tých, ktorí majú aprobáciu na etickú a občiansku výchovu a dejepis. ExtremMPC1aPre nich je pripravený od septembra vzdelávací program s názvom Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu. Bude tak zaradený v ponuke MPC.
     Cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť pedagogickým zamestnancom rozšírené informácie o kultúrach, ich spolunažívaní, komunikácii, o tolerancii a intolerancii. Taktiež sa bude venovať problematike extrémizmu a prevencie proti jej prejavom.
     Podobné odborné semináre sa budú realizovať v nasledujúcom období po celom Slovensku pod záštitou jednotlivých regionálnych pracovísk MPC a odboru extrémizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.
Metodicko-pedagogické centrum spolupracuje v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR a Štátnym pedagogickým ústavom.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky