Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Projekty technickej pomoci - (SORO) Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2

  • Zoznam schválených projektov za rok 2008: Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia
  • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku