Projekty 28 škôl budú podporené z Nórskych fondov

  • Dátum: 03.12.2020

Dňa 6. novembra 2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma (Granty EHP a Nórska 2014 – 2021) schválilo na základe odporúčania Výberovej komisie, v ktorej bolo zastúpené aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, žiadosti o projekt v rámci výzvy ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ (ClimaEdu), určené pre základné a stredné školy.

logo Norway grants

Spolu bolo podporených 28 škôl v celkovom objeme milión eur. Základné a stredné školy prispejú vďaka podpore k zvýšeniu povedomia žiakov o zmierňovaní zmien klímy a príprave na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v každodennom živote formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Školy budú vo svojich projektoch spolupracovať aj so subjektami z prispievateľských krajín (Nórsko a Island), čím vysoko prispievajú k rozvoju bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými štátmi.

Viac informácií a výsledky výzvy nájdete na stránkach Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.minzp.sk/eea/aktuality/vysledky-vyberoveho-procesu-ramci-vyziev-acc01-acc02-acc03-programu-sk-klima.html

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku