Projektový šprint

Školy získajú odbornú podporu pri digitalizácii výučby. Inštitút vzdelávacej politiky ministerstva školstva spustil v spolupráci so Svetovou bankou iniciatívu „Projektový šprint“. Vybrané základné školy sa budú môcť zúčastniť tzv. 100-dňových akcelerátorov, ktoré im umožnia otestovať vlastné nápady na zmysluplné využitie digitálnych technológií vo vzdelávaní. Cieľom je dať školám ďalší impulz k digitálnej transformácii, ktorú rozhýbala pandémia a využiť ju efektívne na zlepšovanie študijných výsledkov žiakov či znižovanie rozdielov medzi nimi. Ministerstvu prinesie tento projekt okrem samotnej podpory digitalizácie škôl aj cenné informácie o tom, ako efektívnejšie implementovať aj iné plánované reformy.

Prechod na dištančnú výučbu počas prvej vlny pandémie COVID-19 bol náročný pre všetkých. Učitelia a žiaci sa museli rýchlo presunúť do online priestoru alebo nájsť iný spôsob prístupu ku vzdelávaniu. Pandemické opatrenia odhalili výzvy vo vzdelávaní, na ktorých je potrebné intenzívne pracovať. Nečakaná situácia však priniesla aj množstvo originálnych a inovatívnych riešení zo strany učiteľov, žiakov, rodičov, vrátane spolupráce s IT firmami či komunitnými združeniami.

Otestovať a podporiť nápady v oblasti digitalizácie a možnosť ich využitia v širšom meradle umožnia školám tzv. 100-dňové akcelerátory. Ide o osvedčenú metódu, ktorej podstatou je rýchle testovanie rôznych riešení s cieľom vybrať tie najvhodnejšie na dosiahnutie požadovaných zlepšení alebo výsledkov. „Projektový šprint“ sa používa v rôznych krajinách najmä vtedy, keď ministerstvá potrebujú naštartovať alebo zrýchliť reformy či získať informácie potrebné pre efektívnu implementáciu súvisiacich opatrení.

Akých tém sa bude projekt týkať:

  • Ako efektívne využívať digitálne technológie, aby sa podporil rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov?
  • Ako do výučby zapojiť nové digitálne technológie?
  • Ako čo najlepšie využívať rôzne digitálne platformy (Selfie, Viki, MS Teams,...)?
  • Je personálna podpora digitalizácie škôl dostatočná a efektívna?
  • Akú podporu potrebujú školy v tejto oblasti zo strany ministerstva? Ako si školy môžu pomáhať navzájom?

O projekte: Projekt „Digitálna transformácia a kurikulárna reforma škôl na Slovensku“ je financovaný Európskou komisiou v rámci podpory štrukturálnych reforiem a bude trvať dva roky. Súčasťou projektu bude vytvorenie metodiky pre akcelerátory ako aj jej praktická aplikácia v spolupráci so školami. V závere projektu bude vydaná príručka s výsledkami a poznatkami z akcelerátorov, ktoré sa uskutočnili vo vybraných školách.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky