Projekt Young Stars má znížiť nedostatok kvalifikovaných odborníkov

     Chodiť do školy a zároveň aj pracovať vo vybranom podniku môžu študenti SOŠ technickej v Zlatých Moravciach. Umožňuje im to rakúsko-slovenský pilotný projekt Young Stars, ktorý slúži ako vzor na implementovanie duálneho vzdelávania na Slovensku a aj v iných krajinách. Na tlačovej konferencii v Bratislave ho včera predstavili jeho realizátori.
      Štyri rakúske podniky a konzorcium dvoch slovenských a dvoch nemeckých firiem umožňujú študentom vybranej školy v Zlatých Moravciach absolvovať prevažnú časť svojej prípravy na povolanie v ich priestoroch a po skončení školy sa u nich aj zamestnať.
      Pomer medzi praktickou výučbou a teóriou tu predstavuje 60 percent k 40, v prospech praxe. Študenti si môžu vybrať z trojročného učebného odboru obrábač kovov a z odborov s maturitou - mechanik-nastavovač a mechanik-mechatronik.
      "Naši študenti dostanú učebnú zmluvu a každý mesiac motivačné štipendium, ktoré sa pohybuje od 40 do 100 eur, v závislosti od toho, v akom sú ročníku. V treťom a štvrtom ročníku sa predpokladá, že žiaci sa už budú podieľať na produktívnej práci vo firme, za čo dostanú 50 percent z minimálnej mzdy," povedal riaditeľ SOŠ technickej v Zlatých Moravciach Dušan Husár. Podľa neho sa na ich škole vďaka úzkej spolupráci so zúčastnenými firmami aj ministerstvom školstva podarilo vytvoriť taký model duálneho vzdelávania, ktorý nenarúša platnú legislatívu na Slovensku.
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini uviedol, že Young Stars umožní zistiť prípadne nedostatky duálneho vzdelávania u nás, ešte pred prijatím nového zákona o odbornom vzdelávaní, ktorý sa momentálne finalizuje. Duálny vzdelávací systém nechce kopírovať od iných európskych štátov. "Musíme nadviazať na to dobré, čo na Slovensku máme. Na tradície, na ktoré sme zvyknutí a doplniť ich o moderné prvky excelentne fungujúce v zahraničí," skonštatoval minister.
      Tento projekt vníma aj ako inšpiráciu pre ostatných slovenských podnikateľov, ktorí môžu prispieť k vzdelaniu vlastných kvalifikovaných pracovníkov. "Je to investícia do ich aktíva, je to zlacnenie systému. Ak nám pomôžu vzdelať dobre pripravených ľudí už počas štúdia, ušetria si vlastne prostriedky, ktoré by museli vynaložiť na prípadnú rekvalifikáciu týchto ľudí," spresnil Pellegrini.
      Viceprezidentka Hospodárskej komory Rakúska (HKR) Martha Schultz verí, že takáto aktivita zaujme aj iné európske krajiny a duálne vzdelávanie sa stane pre podnikateľov súčasťou ich firemnej kultúry tak, ako je to v Rakúsku. "U nás sa podniky prezentujú už v školách, pretože majú záujem vzdelávať si vlastné pracovné sily. Učni následne v podnikoch dlho zotrvávajú a tieto firmy sú tak potom veľmi úspešné vo svojich aktivitách," dodala.
      Projekt Young Stars sa realizuje vďaka spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hospodárskej komory Rakúska a ďalších partnerov. Jeho hlavným cieľom je znížiť nedostatok kvalifikovaných odborníkov vo vybraných profesiách, a to formou duálneho vzdelávania. To umožňuje zamestnávateľom vybrať si školy, s ktorými budú spolupracovať v rámci odborného vzdelávania žiakov a uzavrieť s nimi učebnú zmluvu. Odborná prax žiakov tak bude prebiehať u zamestnávateľov a teoretické vedomosti naopak získajú v škole.

Zdroj: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky