Projekt vzdelávania učiteľov v informatike pokračuje 2. kolom

12.04.2010

     Do 30. apríla 2010 majú možnosť učitelia prihlásiť sa do druhého kola projektu Európskeho sociálneho fondu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete  informatika (ĎVUi). Projekt realizuje Štátny pedagogický ústav a jeho cieľom bolo navrhnúť, vyvinúť a zrealizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, ktoré je podporované digitálnymi technológiami.
     V druhom kole bude realizované iba špecializačné vzdelávanie pre celkovo 651 pedagógov v prvej a tretej cieľovej skupine (CS),  z toho v 1. CS 351 kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl, ktorí budú učiť informatickú výchovu, a  v 3. CS určenej pre kvalifikovaných učiteľov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl - informatikov  300 učiteľov. Vzdelávanie, ktoré zabezpečujú vysoké školy,  sa začne v septembri 2010 a učitelia majú možnosť získať zaň 41 (1. CS), resp. 47 kreditov (3. CS).
     Uchádzači o vzdelávanie v projekte ESF ĎVUi sa môžu prihlásiť do druhého kola prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.dvui.ccv.upjs.sk. Nevybraní záujemcovia do prvého kola vzdelávania, ktorí majú záujem vzdelávať sa v druhom kole v 1. a 3. CS, si musia do stanoveného termínu podať opätovne novú prihlášku. Bližšie informácie o druhom kole projektu budú zverejňované aj na stránke www.statpedu.sk (v časti dokumenty/projekty/ESF).

Bratislava 12. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku