Projekt Rodný môj kraj už pozná svojho víťaza

  • Dátum: 21.05.2020

Absolútnym víťazom pilotného ročníka projektu pre študentov stredných škôl „Rodný môj kraj“ sa stala Simona Balážová zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ul. v Košiciach za audiovizuálny dokument o metropole slovenského východu. Autorka tým získala tisíceurovú odmenu pre svoju školu na informačné zabezpečenie edukačného procesu podľa vlastného výberu.
Pôvodne plánovanú kategorizáciu krátkych audiovizuálnych prác prezentujúcich  vybrané mesto, lokalitu či región z hľadiska učebných odborov musela odborná komisia pre mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 preklasifikovať a rozhodla o vyhodnotení ďalších prác v pásmach s alikvotnou finančnou odmenou. Jediným držiteľom zlatého pásma sa stal Denis Laco z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom za informačne i umelecky hodnotne stvárnený dokument o zašlej sláve a súčasnosti banského regiónu stredného Pohronia.

Strieborné pásmo komisia udelila autorom ďalším štyroch prác mapujúcich Humenné, Prešov, Nové Mesto nad Váhom a Šurany, bronzové pásmo získali dokumenty o Petržalke, bratislavskom regióne, Galante a Skalici. Dvom ďalším prácam prezentujúcim Púchov a Martin porota udelila špeciálne uznanie, ktoré získali tiež študenti  Strednej odbornej školy drevárskej a lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku za zaujímavú prezentáciu nielen okolia tejto školy, ale aj svojho remesla. Podrobnejšie informácie o vyhodnotení projektu sú zverejnené na stránkach Slovenskej pedagogickej knižnice.

Projekt „Rodný môj kraj“ je súčasťou nového projektového cyklu „Mladí používatelia – nové médiá“ Slovenskej pedagogickej knižnice, primárne zameraného na rozvoj kompetencií informačnej a digitálnej gramotnosti študentov stredných škôl. Pilotného ročníka, vyhláseného koncom roka 2019, sa aj napriek prerušeniu vyučovacieho procesu zúčastnilo spolu osemdesiatjeden študentov z dvadsaťjeden stredných škôl. Viaceré ďalšie školy, ktoré sa pôvodne do projektu zaregistrovali, museli svoju účasť predčasne ukončiť, keďže ich študenti pre reštriktívne epidemiologické opatrenia nemali možnosť dokončiť svoje audiovizuálne dokumenty z domu. Aj z tohto dôvodu sa Slovenská pedagogická knižnica rozhodla dať týmto študentom druhú šancu a projekt v miernej úprave, ktorej potreba vyplynula zo skúseností s pilotným ročníkom, vyhlásiť aj v ďalšom školskom roku 2020/2021.

Aktivita bola organizovaná v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Práce hodnotila štvorčlenná komisia v zložení PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., Mgr. Františka Nováková, PhD., Mgr. Milan Regec, PhD. a Mgr. Jakub Fázik, PhD. Finančné prostriedky pre aktuálny ročník poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, časť zabezpečila Slovenská pedagogická knižnica z vlastných zdrojov. Darčekové poukážky a predmety do projektu venovala sieť kníhkupectiev Martinus.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku