Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015

04.11.2015
      Za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej sa včera v Bratislave začal ďalší ročník kongresu ITAPA venovaný informatizácii verejnej správy. Hosťami slávnostného otvorenia podujatia boli spolu s ňou aj prezident SR Andrej Kiska a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.
     „Kým pred desiatimi rokmi rezort školstva ešte riešil problém nedostatočného počtu počítačov v školách a ich pripojenia na internet, dnes už učitelia bežne pracujú s digitálnym vzdelávacím obsahom a využívajú interaktívne tabule a tablety. Aj z tohto miesta považujem za potrebné oceniť úsilie, ktoré naši učitelia vynaložili, aby si v relatívne krátkom čase osvojili úplne nové technológie a tiež metodiku ich využívania v praxi,“ povedala okrem iného vo svojom príhovore R. Kanovská.
     Rezort školstva na kongrese úspešne reprezentoval aj elektronický projekt s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – KomposyT, ktorý vznikol na pôde Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ten významným spôsobom zjednodušuje a zrýchľuje diagnostiku detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Odborná porota ho ocenila špeciálnym uznaním v kategórii Nové služby.
     Tento projekt taktiež zabodoval v internetovom hlasovaní poslucháčov a divákov RTVS, kde v kategórii najlepších projektov v oblasti digitalizácie služieb pre verejnú a štátnu správu Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2015 skončil na druhom mieste so ziskom viac ako 44 % hlasov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku