Projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov v informatike priniesol školám stovky dataprojektorov

13.10.2009

     Takmer 570 dataprojektorov si v uplynulých dňoch prevzali učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci národného projektu ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.
     Projekt realizuje Štátny pedagogický ústav a jeho cieľom je zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania tohto predmetu a taktiež zlepšiť vybavenosť zapojených škôl modernou technikou. V najbližších dňoch sa navyše začnú na tieto školy distribuovať aj notebooky, ktoré by mali byť doručené do 23. októbra 2009.

     Národný projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika sa začal realizovať 1. 10. 2008 a je naplánovaný na 36 mesiacov. Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika na základných a stredných školách. Na realizácii sa podieľa aj päť verejných vysokých škôl. Viac informácií nájdete na stránke projektu http://dvui.ccv.upjs.sk.

Bratislava 13. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku