Navigácia

Programy pre mládež na roky 2014 - 2021

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 sa zameriavajú najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Dotácia v rámci jednotlivých Programov bude prioritne poskytnutá na aktivity podporujúce mládež s nedostatkom príležitostí, t.j. mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení zo vzdelanostných, sociálnych, fyzických, psychologických, hospodárskych, kultúrnych dôvodov alebo pretože bývajú v odľahlých oblastiach.
 

Rozdelenie programov:

  1. Program „PODPORA mládežníckych organizácií“,
  2. Program „PRIORITY mládežníckej politiky“,
  3. Program „HLAS mladých“,
  4. Program „SLUŽBY pre mladých“,
  5. Program „KOMUNITA mladým“,
  6. Program „DÔKAZY o mladých“.

Nové! Príkaz ministra č. 66/2020, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 54/2013 na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou
  

Skočiť na začiatok stránky