Navigácia

Program pre systémové vzdelávanie študentov odštartoval na Expo v Dubaji, SAV bola pri tom

Veda je odjakživa nevyhnutná pre ľudstvo a predstavuje jeden z hlavných pilierov našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité aktívne vyhľadávať a podporovať mladých talentovaných ľudí, rozvíjať ich kritické myslenie a tvorivosť. Angažovaní vedci združení v All4science o.z. a Preveda o.z. už niekoľko rokov na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) organizujú rôzne aktivity zamerané na systematické vzdelávanie a rozvíjanie potenciálu žiakov od základných škôl až po doktorandov. V uplynulých dňoch sa zástupcovia týchto združení spolu s mladými vedkyňami zúčastnili na prezentácii mladých talentov v rámci tematického týždňa „Knowledge & learning“ na svetovej výstave EXPO v Dubaji. Prezentácia symbolicky odštartovala systémový projekt, ktorý bude pod záštitou MŠVVaŠ SR viesť ku komplexnému poznaniu zážitkovou formou vzdelávania a väčšiemu prepojeniu vzdelávacieho obsahu s každodenným životom.

program pre systémové vzdelávanie študentov odštartoval na Expo v Dubaji
„Aktivity systémového programu, ktorý rieši 5 ústavov SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Chemický ústav SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV a Ústav polymérov SAV) by mali viesť k zvýšeniu povedomia o vede už na základných školách a zabezpečiť tak rozvoj mladých talentov,“ predstavil a povedal Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca CEM SAV.

Viac sa dočítate na www.sav.sk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky