Program Európskej spolupráce vo vede a technike COST má novú stratégiu

22.09.2016
     Nová stratégia pre program COST (Európska spolupráca vo vede a technike) bola hlavnou témou ministerskej konferencie COST, ktorá sa konala za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, prezidentky COST-u Ángeles Rodríguez-Peña a generálneho riaditeľa Direktoriátu  pre výskum a inovácie Európskej komisie Roberta-Jana Smitsa a delegácií z 36 členských štátov COST-u a jedného asociovaného.
     Delegáti diskutovali najmä o opatreniach na podporu mladých výskumníkov, o tom, ako zvýšiť atraktivitu vedeckej kariéry, ich mobilitu a podporu investícií do rozvoja ľudského potenciálu.
     „COST je veľmi dôležitým nástrojom aj pre slovenských mladých výskumníkov, pretože im ponúka priestor na medzinárodnú spoluprácu, ktorá patrí medzi priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ,“ uviedol minister Peter Plavčan.
     Ministri a štátni tajomníci členských krajín COST-u hovorili v rámci diskusie aj o rodovej vyváženosti a začleňovaní krajín s nízkou výkonnosťou vo vede do programu. Podporujú aj špecifické akcie, prepájanie COST-u s inými iniciatívami a programami EÚ a sú za posilnenie účasti malých a stredných podnikov.
      Ministerská konferencia COST-u v Bratislave deklarovala záväzok členských štátov pri napĺňaní jeho poslania a cieľov, medzi ktoré patrí excelentnosť a inkluzívnosť, medzinárodná spolupráca a spolupráca s priemyselnou sférou.
     Delegáti prijali Deklaráciu Ministerskej konferencie COST 2016. Potvrdili tak politickú podporu členských štátov programu COST aj po skončení programu Horizont 2020 a zdôraznili význam COSTu ako súčasti Európskeho výskumného priestoru. Zároveň očakávajú, že príprava budúceho rámcového programu bude spojená s diskusiou o možnostiach posilnenia postavenia COST-u.
 
      Program COST je medzivládnou organizáciou presahujúcou európsky kontinent a počas svojej existencie umožnila spoluprácu pre takmer pol milióna vedcom. V tomto roku sa v programe COST uskutočňuje viac ako 300 rôznych projektov a na ich riešení sa spolupodieľa približne 45 000 výskumníkov z Európy i mimo nej, pričom tretinu tvoria mladí vedci. V súčasnosti dostáva COST významnú časť rozpočtu od Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku