Program eTwinning sa dočkal siene slávy, do ktorej uvedú prvých pedagógov

  • Dátum: 11.06.2015
     Už desať rokov funguje v Európe program na podporu spolupráce škôl eTwinning. Toto okrúhle výročie si na Slovensku pripomenú v piatok 12. júna 2015 v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline.
     Na slávnostnom podujatí budú do Siene slávy uvedení najaktívnejší slovenskí pedagógovia – spolu 12 učiteliek z celého Slovenska od Bratislavy až po Humenné (ich zoznam nájdete na tejto stránke http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/238-sien-slavy-etwinning-2).
     Súčasťou slávnosti bude aj oceňovanie víťazov v národnej súťaži o najlepší projekt eTwinning v školskom roku 2014/2015. Zoznam ocenených je zverejnený na stránke programu - http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/240-narodna-2015-vitazi.

     Program eTwinning sa na Slovensku realizuje od roku 2005 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne ho v SR zabezpečuje Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá patrí pod Žilinskú univerzitu v Žiline. Jeho cieľom je podpora spolupráce medzi školami v európskych krajinách s využitím moderných informačno-komunikačných technológií a znalostí cudzích jazykov.  Celkovo eTwinning spája školy v takmer 40 krajinách a je súčasťou programu EK v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 - 2020 Erasmus +.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku