Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky