Navigácia

Profesori vysokých škôl

Zoznam profesorov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (podľa § 102 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z. resp. vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor).

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky