Profesionálni majstri z Európy a ich zručnosti na EuroSkills 2021 „Prestíž doma, značka v zahraničí“

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 30.07.2021

EuroSkills 2021 je jedným z najunikátnejších podujatí, ktoré sa tento rok koná v rakúskom Grazi. Viac ako 450 mladých, vyškolených odborníkov z 31 členských krajín sa stretne od 23. - 25. septembra na majstrovstvách Európy, aby súťažili v približne 45 rôznych povolaniach o jednu z medailí.

logá ES GRAZ

Svoje zastúpenie pripravuje aj Slovensko. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s expertami na základe ich výborných výsledkov nominoval osem súťažiacich v siedmich  profesiách. Prípravu a tréning súťažiacich v profesii floristika, mechatronika, elektronika, grafický dizajn, web developer, chladiaca a klimatizačná technika a kuchár dôsledne vykonávajú od nominácie tých najlepších odborníci z hospodárskej praxe.  

Príprava  na EuroSkills  prebieha v plnom  nasadení partnerov z cechov, zväzov  a zamestnávateľov z praxe. Delegáti slovenskej reprezentácie boli vybraní na základe víťazstva v národných súťažiach Skills Slovakia a iné, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na Slovensku a zvyšujú atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy.

Slovenskú reprezentáciu v odbore mechatronika budú reprezentovať žiaci zo Strednej priemyselnej školy technickej Spišská Nová Ves - Miloš Neuvirth a Marek Macejko, v odbore elektrotechnika Matej Grega zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Košice, v odbore grafický dizajn  sa predstaví  Beáta Válkyová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava, v odbore web developer Marián Polonec zo Strednej odbornej školy informačných technológií Banská Bystrica, v odbore floristika Blanka Drinková  zo Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany, v odbore kuchár Šimon Kalata zo Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec, Vysoké Tatry, v odbore chladiaca a klimatizačná technika Peter Havala zo Strednej odbornej školy technickej Zlaté Moravce.  

EuroSkills podporuje a propaguje odborné vzdelávanie a prípravu nielen prostredníctvom súťaží v odborných zručnostiach, ale aj ukážkami excelentnosti mladých ľudí v ich profesiách. Vďaka prepracovanej koncepcii zabezpečenia a prevencie podujatie vytvorí  na ploche 70 000 m2 priestor až pre 10-tisíc návštevníkov denne. EuroSkills je tak centrálnou pákou proti nedostaku kvalifikovaných pracovníkov.

Sprievodným podujatím bude 23. septembra medzinárodný kongres EuroSkills „Budúcnosť zručností“, v rámci ktorého budú rezonovať témy o špičkovom vzdelávaní  a diskusie s viac ako 300 medzinárodnými odborníkmi, ktorí budú riešiť problematiku budúcnosti odborného vzdelávania. 

Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl, vysokých škôl a odbornej praxe vo veku 17 až 26 rokov.

Podľa vedúcej tímu slovenskej delegácie Vlasty Púchovskej môže byť aj malá krajina úspešná. Svedčia o tom aj naše doterajšie úspechy z podujatia ako v individuálnych, tak i v kolektívnych súťažných profesiách. Za šesť doterajších ročníkov EuroSkills prezentovalo Slovensko v 13 profesiách 56 súťažiacich, ktorí získali jednu zlatú medailu, dve strieborné a dve bronzové medaily.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku