Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  • Vzdelávanie v profesijnom rozvoji
  • Právne predpisy upravujúce profesijný rozvoj
  • Ďalšie informácie a dokumenty týkajúce sa profesijného rozvoja
  • Často kladené otázky k profesijnému rozvoju
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku