Príspevok Slovenska do Európskeho výskumného priestoru

     Slovensko investovalo v rokoch 2007 až 2013 do vylepšenia a budovania novej vedeckej infraštruktúry viac ako 1,4 mld. eur zo štrukturálnych fondov EÚ. Tieto investície podporujú novú spoluprácu medzi akademickým sektorom a priemyslom, a tým zlepšujú technologický transfer nových znalostí a tiež účasť Slovenska na rámcových programoch EÚ a programu Horizont 2020.
     Spolu 11 slovenských univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z Bratislavy, Košíc, Martina, Nitry a Žiliny dnes už úspešne tieto investície úročia. Ich výskum sa premieta v troch kľúčových odvetviach: materiály a nanotechnológie; informačno-komunikačné technológie a priemyselné technológie;  biomedicína a biotechnológie. Tieto významné projekty budú prezentované medzinárodnému publiku už zajtra na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ na konferencií ERA in Action - Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho výskumného priestoru.  
     Konferenciu otvorí stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Marek Šmid a zástupcovia z Európskej komisie Christopher Todd z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Olivier Brunet z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie.
     Vybudovanie vedeckých parkov a centier excelentnosti prispieva na národnej úrovni k vytvoreniu nových pracovných miest priamo na univerzitách, rozvoju výskumných kapacít a nových perspektívnych oblastí priemyslu. Potvrdzuje to aj fakt, že Slovenská republika sa spolu s Portugalskom stala najúspešnejšou krajinou v prvej výzve Teaming for Excellence so ziskom štyroch projektov.
     Podujatie ERA in action je sprievodnou akciou Európskeho týždňa regiónov a miest. Organizuje ho Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a so Stálym zastúpením SR pri EÚ.
Skočiť na začiatok stránky