Navigácia

Príspevok na vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách (20. 10. 2020)

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách (20. 10. 2020)

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 03. 11. 2020.

Žiadateľ, v zmysle nižšie zverejneného oznámenia, predkladá žiadosť (ako pomôcka je zverejnený vzor vyplnenej žiadosti) a prílohy č. 1 a 2. Prílohu č. 2 je možné zaslať dodatočne, najneskôr do 30. 11. 2020.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky