Navigácia

Príspevok na špecifiká – Podpora protidrogovej prevencie v reedukačných centrách

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky na podporu protidrogovej prevencie v reedukačných centrách pre zriaďovateľov, ktorými sú regionálne úrady školskej správy.

Finančné prostriedky  sú určené na protidrogové opatrenia v reedukačných centrách, a to na protidrogovú prevenciu, protidrogovú výchovu, prevenciu rizikového správania a drogových závislostí za obdobie od 1.9.2023 do 31.12.2023.

Finančné prostriedky sú poskytnuté z podprogramu 0AR02 – Protidrogová politika.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky