Prípravné e-testovanie maturantov a deviatakov bude z matematiky a slovenčiny

03.03.2014
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pred termínom národných certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky uskutoční na viacerých školách tzv. skúšobnú „e-Maturitu“ a „e-Testovanie 9" zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Skúšobné testy absolvujú žiaci na 16 základných a 17 stredných školách v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (projekt E-test). 
     Sériu skúšobných e-testovaní začali 26. februára 2014 deviataci zo ZŠ v Brezovici, Budimíre, Novákoch, Stropkove a Trebišove. Na vypracovanie testu z matematiky a slovenčiny mali po 60 minút. V utorok (4. marca 2014) si online test zo slovenského jazyka a literatúry vyskúšajú stredoškoláci. Maturanti majú na test z matematiky čas 120 minút a na test zo slovenčiny 90 minút.
     Hlavným zámerom skúšobnej formy tzv. „e-Maturity“ a „e-Testovania 9“ je preveriť pripravenosť pracovného tímu národného projektu E-test na skutočnú realizáciu elektronickej formy národných meraní výsledkov vzdelávania v budúcnosti. „Žiaci si zároveň môžu v tomto pilotnom testovaní vyskúšať svoju pripravenosť na skutočnú maturitu a reálne Testovanie 9 a získajú skúsenosti s moderným - elektronickým spôsobom overovania vedomostí. Zároveň zažijú podobné online prostredie, aké by malo byť v budúcnosti pri elektronickej maturite alebo deviatackom testovaní, to znamená bez prístupu k nedovoleným pomôckam a k iným stránkam na internete, okrem povolených pomôcok,“ informovala riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská. Pri riešení úloh z matematiky sa žiaci v počítači dostanú len ku kalkulačke a pracovať budú pod dohľadom školského administrátora.
     V skúšobných online testoch sú popri uzavretých úlohách, pri ktorých si žiak môže zvoliť niektorú z navrhovaných odpovedí,  aj úlohy otvorené. Odpovede na zatvorené úlohy vyhodnotí systém hneď po ukončení testovania a žiaci sa tak obratom dozvedia, ako v nich uspeli. Odpovede žiakov na otvorené úlohy opravia prostredníctvom počítačov centrálni hodnotitelia.
     Do tzv. „e-Maturity“ a „e-Testovania 9“ v skúšobnej forme sme vyberali z každého kraja po dve menšie necertifikačné základné a stredné školy, v ktorých zároveň nie sú v tom čase iné projektové testovania. O počte zapojených žiakov a presnom čase začatia testovania rozhodujú riaditelia škôl, rovnako aj o tom, ako využijú výsledky získané zo skúšobného elektronického testovania.
     Skúšobné „e-Testovanie 9“ sa na ďalších základných školách (Bratislava-Petržalka, Divín, Galanta, Ivanka pri Nitre, Lučenec, Martin, Prievidza, Stupava, Topoľčany, Vrbové) uskutoční ešte 5. marca 2014.
     Tzv. „e-Maturita“ bude 6. a 13. marca 2014 z matematiky a  4. a 11. marca 2014 zo slovenského jazyka a literatúry. Vyskúšajú si ju žiaci v stredných odborných školách, obchodných akadémiách, gymnáziách a spojených školách (v mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Košice, Liptovský Hrádok, Lučenec, Nováky, Piešťany, Prievidza, Revúca, Rožňava, Sereď, Stará Ľubovňa, Šahy, Šaľa a Trstená).
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku