Príprava na vyhlásenie výzvy PPP projektov pre vedu

24.06.2009

     S aktuálnymi informáciami o možnostiach zapojenia sa do projektov verejno-súkromného partnerstva (tzv. PPP projekty - Public Private Partnerships) pre vedu sa dnes v Bratislave oboznámili účastníci informačných dní 7. Rámcového programu Európskej komisie (EK). Zajtra 25. júna 2009 budú informačné dni pokračovať v Košiciach, v Ústave materiálového výskumu SAV.

     Pripravovaná výzva na predkladanie projektov je súčasťou ekonomického záchranného balíka, ktorý v novembri 2008 prijala EK. Spoločná výzva pre oblasť nanovedy, nanotechnológie, materiálov a nových výrobných technológií pozostáva z troch programov podpory výskumu a vývoja typu PPP projektov. Programy sa pripravujú v úzkej spolupráci s priemyslom, konkrétne s technologickými platformami. Patria medzi ne programy Výroba pre budúcnosť, Energeticky úsporné stavby a Zelené automobily.

     Vyhlásenie tejto výzvy sa očakáva v júli 2009. Na obdobie rokov 2010 – 2014 má byť vyčlenených 3,2 mld. eur, z toho v roku 2010 sa počíta s podporou zo strany EÚ vo výške 268 mil. eur. Začiatok riešenia úspešných projektov sa plánuje na jar 2010.

     Informačné dni sa organizujú v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Ich cieľom je aktivizovať potenciálnych riešiteľov na podávanie projektov, a to v čase zverejnenia spoločnej výzvy EK. Viac informácií sa nachádza na internetovej stránke www.apvv.sk a www.cordis.europa.eu.

 

Bratislava 24. jún 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku