Navigácia

Príležitosť pre všetkých: Rezort školstva spúšťa národný projekt s cieľom odstránenia segregácie vo vzdelávaní

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo novú výzvu pre národný projekt s názvom „Príležitosť pre všetkých“. Cieľom projektu je odstrániť segregáciu vo vzdelávaní a priniesť pozitívne zmeny pre deti a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Tento projekt predstavuje významný krok smerom k rovnosti vo vzdelávaní a inklúzii pre všetkých žiakov na Slovensku. Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na úspech v škole a v živote,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Projekt sa zameriava na pilotné overenie inovatívnych riešení, ktoré majú zabrániť segregácii vo vzdelávaní, ako je definovaná v školskom zákone (zákon č. 245/2008 Z. z.). Kľúčovou súčasťou projektu je príprava a realizácia lokálnych desegregačných iniciatív, ktoré budú slúžiť ako základ na vytvorenie systémového a udržateľného procesu desegregácie. Tento proces má podporiť vznik plne inkluzívnych škôl, kde budú mať všetci žiaci rovnaké šance na úspech.

Projekt ESO 4.6 má za cieľ podporovať rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetkých, najmä pre znevýhodnené skupiny. Tento cieľ zahŕňa podporu úspešného ukončenia vzdelávania na všetkých úrovniach, od raného detstva až po terciárne vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Súčasťou je aj uľahčenie vzdelávacej mobility a zlepšenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Projekt reaguje aj na žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike na Súdnom dvore EÚ, ako aj na viaceré rozsudky Najvyššieho súdu SR týkajúce sa segregácie rómskych detí. Rovnako je odpoveďou na záväzky z Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne v rámci Reformy 5 Komponentu 6.

Národný projekt sa zameria na identifikáciu a riešenie príčin segregácie v rôznych lokalitách. Riešenia budú prispôsobené podľa miestnych potrieb a podmienok, pričom kľúčovým prvkom bude participatívny prístup, zapájanie komunít a miestnych aktérov do procesu.

Nositeľom projektu je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Projekt sa bude realizovať z PSK - Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, s celkovou indikatívnou alokáciou 6 902 780,64 EUR.

 

program slovensko, ministerstvo, eu


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky