Prijatie delegácie z Juhoafrickej republiky na MŠ SR

  • Dátum: 11.06.2008

     V dňoch 3. - 6. júna 2008 sa na základe pozvania podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja uskutočnilo prijatie zahraničnej delegácie z Juhoafrickej republiky pri príležitosti 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-juhoafrickej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu.
     Za účasti zástupcov Slovenskej akadémie vied, Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Univerzity Komenského, Cyklotrónového centra SR a Medzinárodného laserového centra viedol slovenskú časť delegácie generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠ SR Mikuláš Šupín.
     Riaditeľ oddelenia bilaterálnych vzťahov pre európske krajiny a krajiny zálivu Ministerstva vedy a techniky JAR Khaya Sishuba pricestoval so zástupcami Národnej nadácie pre výskum (National Research Foundation), iThemba LABS, Národného laserového centra a Národného inštitútu teoretickej fyziky.
     Komisia počas svojho zasadnutia odsúhlasila podporiť na riešenie v období rokov 2008 - 2010 osem návrhov projektov, ktoré boli na oboch stranách podané a vyhodnotené na základe prvej spoločne zverejnenej výzvy. Uvedené projekty spadajú do oblastí teoretickej fyziky, fyziky vysokých energií, kryptografie, obnoviteľných zdrojov, poľnohospodárstva a biotechnológií. Zároveň boli prediskutované možnosti ďalšej spolupráce a uzavretia dohôd na inštitucionálnej úrovni medzi Slovenskou akadémiou vied a NRF JAR, Medzinárodným laserovým centrom SR a National Laser Center JAR a Cyklotrónovým centrom SR a pracoviskom iThemba LABS v JAR.
     Členovia juhoafrickej delegácie boli počas svojej štvordňovej návštevy Slovenska oficiálne prijatí v kongresovom centre SAV v Smoleniciach, na pracovisku nukleárnej medicíny Cyklotrónového Centra SR pri ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, na Slovenskej technickej univerzite, v Medzinárodnom laserovom centre a v Národnom centre NMR.
Fotogaléria

Bratislava 11. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku