Navigácia

Príhovor ministra školstva Petra Pellegriniho k začiatku školského roka

Milí žiaci, študenti, vážení učitelia a rodičia,
     na brány každej školy neúprosne klope nový školský rok. Dva bezstarostné mesiace prázdnin, oddychu, neopakovateľných zážitkov striedajú povinnosti.

Milí žiaci, milí študenti,
     pred sebou máte 187 vyučovacích dní. Sú to dni, počas ktorých na Vás čaká svet objavovania, dni, kedy budete získavať nové informácie, vedomosti, osvojíte si praktické zručnosti, ale tiež získate nových priateľov. Čakajú Vás aj zaťažkávajúce dni, ktoré budú spojené s písomkami či testovaním. Nezabúdajte však, že škola nie je len o rôznych úlohách a stresoch zo skúšania. V škole získate vedomosti a prehľad, vďaka ktorému zistíte, čo chcete v živote dosiahnuť.
      Milí deviataci, pred Vami je náročný školský rok. Oveľa náročnejšie, ako úspešne zvládnuť aprílové záverečné testovanie, bude voľba takej strednej školy, ktorá vás bude pripravovať na vaše budúce povolanie. V dnešnej dobe je extrémne dôležité, aby ste si vybrali taký študijný odbor, ktorý Vás nielen baví, ale v ktorom nájdete uplatnenie aj po skončení štúdia. To znamená, nájdete si prácu. Verím, že rodičia, výchovní poradcovia a aj Vaši pedagógovia Vám s týmto výberom radi pomôžu. Som presvedčený, že mnohí z Vás vedia, čo chcú dosiahnuť, a ak si pôjdete za svojim, úspech sa skôr či neskôr dostaví.
     Nový školský rok je výnimočný pre viac ako 54 000 prváčikov a ich rodičov, lebo je ich prvý. Milí prváčikovia, je mi cťou Vás privítať v školských laviciach. Škola sa pre Vás stáva druhým domovom. Vaša zvedavosť, učitelia a rodičia Vám pomôžu preklenúť malý strach z neznáma. Na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate aj veľa iných poznatkov. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v škole.

Vážení učitelia,
     aj keď niekedy môžete mať pocit, že Vaše povolanie je nedocenené, vždy ste boli, ste a vždy budete tým rozhodujúcim článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania našich detí. Bez akýchkoľvek oficialít Vás chcem ubezpečiť, že urobím všetko pre to, aby som bol pre Vás vnímavým a ústretovým partnerom so schopnosťou dať školstvu vážnosť, rešpekt a postavenie, aké si zaslúžite.
     Funkciu ministra som prevzal s cieľom dosiahnuť, aby sa náš školský systém výrazne zefektívnil a pokračoval v trende modernizácie. Za dôležitú v tomto snažení považujem spoluprácu s celou sieťou škôl aj našich školských partnerov, so samosprávami a aj s rodičmi. Ako meradlo úspechu nevnímam počet schválených zákonov ani interaktívnych tabúľ. Tie nie sú cieľom, sú len prostriedkom. Ministerstvo školstva, všetky jeho organizácie a všetci jeho pracovníci by mali byť partnerom pre Vás a Vaše potreby. Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť taký model, v ktorom žiaci dostanú dostatočný priestor na rozvoj svojich schopností a talentu, aby sa pre nich škola stala naozaj základom pre ich budúci život.
     Pravda, na štúdium sú potrebné aj vhodné podmienky. Je preto mojou osobnou ambíciou pomáhať vytváraniu podmienok pre Vás - pre učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov tak, aby ste boli spokojní v práci a rešpektovaní v spoločnosti. Najdôležitejšie však je, aby ste všetci prichádzali do škôl so zaujatím, s ambíciami – a s úsmevom.

Vážení pedagógovia a rodičia,
     hoci sa v tento slávnostný deň nechcem podrobne venovať analýze školských problémov a výziev, vieme spoločne, že zriaďovatelia, ako aj samotný rezort školstva, musí okrem iného reagovať na situáciu, ktorá je na trhu práce. Je našou povinnosťou podporovať také študijné odbory, v ktorých absolventi nájdu uplatnenie. Voľba povolania je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka a úloha rodiny v tomto procese je neodškriepiteľná. Rád by som preto apeloval na vás, milí rodičia, aby ste vo fáze, keď sa vaše deti rozhodujú o tom, čo budú študovať, im boli nápomocní pri voľbe takého študijného odboru, vďaka ktorému sa v budúcnosti nestratia.
     Želám vám - všetkým učiteľkám, učiteľom, odborným zamestnancom i nepedagogickým pracovníkom, žiakom, ako aj rodičom - úspešný školský rok a teším sa na Vás pri osobných stretnutiach.

Peter Pellegrini
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Príhovor vo formáte mp3

Videozáznam príhovoru
(Zdroj: RTVS)
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky