Prihlášky na talentové odbory stredných škôl treba odovzdať do 20. februára

14.02.2020

     Žiaci základných škôl, ktorí by chceli študovať na bilingválnom gymnáziu či na umeleckej škole, majú na rozhodnutie o výbere strednej školy už len posledný týždeň. Svoje prihlášky môžu podať riaditeľovi svojej ZŠ do 20. februára 2020.
     Prijímacie skúšky na overenie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností a nadania uchádzačov sa následne budú konať v termíne od 15. marca do 30. apríla 2020. Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť.
      Podľa prieskumu záujmu na základných školách, ktorý realizovali školské výpočtové strediská, by si chcelo podať prihlášku na talentové odbory takmer 11 000 žiakov, pričom najväčší záujem prejavovali o štúdium na bilingválnych gymnáziách, stredných športových školách a pedagogických a sociálnych akadémiách.
       Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (číslo a názov odboru):

- 3348 M tvorba nábytku a interiéru,
- 5310 N zubný technik,
- 5315 N zdravotnícky záchranár,
- 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
- 5370 M masér,
- 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,
- 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
- 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
- 9245 M ochrana osôb a majetku,
- študijné odbory a učebné odbory v strednej športovej škole,
- študijné odbory v konzervatóriu,
- študijné odbory v škole umeleckého priemyslu,
- skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
- skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

Ilustračné foto: TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku