Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Prihlášky do databázy odborných hodnotiteľov OP Vzdelávanie

Podrobnejšie informácie o spôsobe prihlasovania sa do databázy odborných hodnotiteľov operačného programu Vzdelávanie, ako aj formulár prihlášky a ďalších požadovaných dokumentov sa nachádza TU.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku