Prieskum o vplyve pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

logo ECML

V súčasnosti ECML v spolupráci s Professional Network Forum realizuje celoeurópsky projekt zameraný na zber informácií o vysporiadaní sa s výzvami a výmenu skúseností z oblasti jazykového vzdelávania počas pandémie Covid-19. Prieskum je určený odborníkom z oblasti jazykového vzdelávania v Európe (napr. učiteľ cudzieho jazyka, vyučovacieho jazyka, jazyka národnostných menšín, triedny učiteľ). Jeho cieľom je pomôcť pripraviť sa na tri podujatia think-tanku ECML v roku 2021, ktoré poskytnú fórum pre:

  • posúdenie vplyvu pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie,
  • identifikáciu kľúčových dosahov pandémie na jazykové vzdelávanie,
  • šírenie príkladov osvedčených postupov.

Do prieskumu, ktorý trvá približne 30 minút, je možné sa zapojiť do 28. februára 2021. Prieskum je k dispozícii v anglickom alebo francúzskom jazyku na: https://languageeducationandcovid.questionpro.com.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky