Priemerná mzda učiteľov sa bude zvyšovať

02.07.2008

     Priemerná mzda pedagogických zamestnancov za rok 2007, podľa štatistického spracovania údajov Ministerstva školstva SR a Ústavu informácií a prognóz školstva, bola 20 509 Sk. V súčasnosti  Ministerstvo financií SR v rozpočte na rok 2008 počíta so zvýšením tejto priemernej mzdy  pre učiteľov na 21 506 Sk, čo predstavuje priemerný plat v národnom hospodárstve na rok 2008.
     Inštitút finančnej politiky MF SR zároveň predpokladá nárast priemernej mzdy na rok 2009 pre pedagogických zamestnancov zhruba o 10,6 %, pričom by takýto priemerný plat učiteľa mal predstavovať 23 792 Sk.

Bratislava 2. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku