Priebeh dnešného riadneho termínu Testovania 9-2010

10.03.2010

     Na takmer 1 500 základných školách sa dnes uskutočnilo celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Už druhý rok ho zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pod názvom Testovanie 9-2010. V školskom roku 2009/2010 sa do neho prihlásilo vyše 48 000 deviatakov, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie sa konalo v školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.
     Žiaci písali test z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry. Zadania sú zverejnené na stránke www.nucem.sk/sk/testovanie_9.
     Dnešné testovanie prebehlo podľa časového harmonogramu a bez organizačných problémov. Jeho priebeh a objektivitu nenarušili žiadne mimoriadne udalosti. Riaditelia základných škôl a školskí koordinátori postupovali podľa pokynov vypracovaných NÚCEM.
     Žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne, je určené náhradné testovanie dňa 30. marca 2010 (utorok). Zoznam základných škôl, na ktorých sa uskutoční, je zverejnený na internetovej stránke NÚCEM.
     Výsledky hlavného certifikačného testovania budú na jednotlivé školy doručené v elektronickej forme dňa 29. marca 2010. Výsledkové listy žiakov ako aj hodnotenia úspešnosti škôl v Testovaní 9-2010 budú na školy doručované v písomnej forme od 19. apríla 2010.

Bratislava 10. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku