Prichádza k postupnému otváraniu športovísk

  • Dátum: 22.04.2020

     Ústredný krízový štáb SR, ktorý zasadal dnes dopoludnia, poveril sekciu športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby v spolupráci s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom vypracovala usmernenie súvisiace s otvorením vonkajších športovísk a reálnou športovou činnosťou.
     Ak pripravený materiál schváli Úrad verejného zdravotníctva SR, v priebehu štvrtka by sa mohlo podľa tohto usmernenia už postupovať. V ďalšej etape uvoľňovania sa rezort školstva bude usilovať o postupné otváranie krytých športovísk.
     Ministerstvo školstva  žiada všetkých športovcov, trénerov, rodičov, ako aj prevádzkarov športovísk, aby navrhnuté nariadenia rešpektovali a dodržiavali.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku